CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

    Partile contractante

EXPEDIO TRAVEL AND BEYOND cu sediul in CALEA VITAN 23 C, parter, sector 3,  BUCURESTI, Reg.Com. J40/1866/2004, CUI RO16128228, titulara a Licentei de turism nr. 6774, pentru Agentia de Turism EXPEDIO TRAVEL AND BEYOND, cu sediul in BUCURESTI,

Calea Vitan 23C, parter, sector 3, reprezentata prin Catalin Armando Dima in calitate de administrator, denumita in continuare Agentia,

      Si Turistul

au convenit la incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari  si completari prin Legea nr. 631/2001.

      I. Obiectul contractului

Il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice, asa cum este acesta detaliat in voucher/bilet de odihna/tratament/bilet de excursie/bon de comanda, anexat la prezentul contract.

      II. Pretul total al contractului este de ... si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Avansul este de ..., iar plata finala se face pana la data de .... .

In cazul in care turistul doreste sa achite in alta valuta decat cea in care este exprimat pretul pachetului de servicii, se percepe un comision de risc valutar de 2 % fata de cursul BNR din ziua in care se face incasarea.

      III.Drepturile si obligatiile Agentiei:

3.1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

3.2.Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Agentia poate modifica pretul contractului numai in cazul imputarii de catre terte parti (parteneri) a acestui lucru.

3.3. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice

prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara

 majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului  sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si 

cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice.

3.4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract sunt din vina turistului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor sunt din cauza unor evenimente de forta majora sau a unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc)

3.5. Agentia are obligatia sa furnizeze la cererea turistului, cu 1-2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau  a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact

direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

3.6. In caz de overbooking (cand hotelierii vand locuri peste capacitatea de cazare), agentia are urmatoarele obligatii:

a) daca excursia nu a inceput, Agentia va propune turistului alta oferta (cazare alternativa).

b) daca excursia a inceput, se va asigura cazare compensatoare (redirectionare) la un hotel de aceeasi categorie sau de categorie superioara celui comandat initial. In cazul in care, in situatia de overbooking turistii sunt cazati intr-un hotel de categorie inferioara fata de hotelul rezervat, turistilor li se va restitui diferenta de pret.

In ambele cazuri turistul nu poate solicita compensatie.

3.7. In caz de intarzieri ale avionului, compania aeriana este direct raspunzatoare de acestea si va  asigura turistilor serviciile prevazute in Regulamentul Uniunii Europene.

3.8.Agentia poate prezenta turistului informatii legate de oferta, programul si descrierea serviciilor turistice in oricare din limbile romana, engleza.

3.9. Agentia poate anula, reprograma sau recalcula o actiune turistica daca grupul minim necesar nu s-a  realizat, acolo unde acest lucru este specificat in programul turistic, avand obligatia de a informa turistii cu minimum 15  zile inaintea plecarii. 

Majorarea tarifului excursiei, cu maximum 10% din valoarea sa, din cauza neintrunirii numarului minim de participanti,  nu constituie motiv de anulare a excursiei de catre turist. In cazul reprogramarii  excursiei, ca urmare a aceluiasi caz, turistii au posibilitatea de a accepta noua data de plecare, respectiv noul tarif sau de a se retrage fara penalizari. De asemenea, agentia poate anula o excursie in cazul neobtinerii vizelor necesare realizarii acesteia.

      IV. Drepturile si obligatiile turistului

4.1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze 

contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii 

turistice contractat cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 15 zile inaintea datei de plecare.

In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai contra taxei de schimbarea numelui impus de compania aeriana si numai in cazul in care acest lucru e posibil.

Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

4.2.In cazul cazarilor hoteliere, a sejururilor de odihna si/sau tratament, turistul are obligatia sa 

respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv cazarea in ziua de sosire si eliberarea camerei in ziua plecarii se face la orele inscrise pe voucher, bilet sau la receptia fiecarei unitati de cazare.

4.3. Sosirea la cazare mai devreme de ora de cazare anuntata sau plecarea mai devreme de ora de eliberare anuntata nu indreptateste utilizarea camerelor timp mai indelungat (aceasta se poate solicita - contra cost - direct la receptie)  sau la vreo compensatie.

Turistul ia la cunostinta faptul ca perioada sejurului include si ziua plecarii si ziua intoarcerii; durata sejurului inseamna perioada si numarul de zile calendaristice intre ziua plecarii si ziua intoarcerii, indiferent de ora de plecare si de intoarcere. Numarul noptilor incluse in sejur nu inseamna nopti calendaristice, sunt nopti hoteliere si sunt calculate conform regulilor de cazare hoteliere.

4.4.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, hotararea sa  asupra instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, in care opteaza pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.5. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a)sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b)sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret;

c)sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.

4.6.In toate cazurile mentionate turistul nu are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire suplimentara pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, daca:

a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b)anularea s-a realizat din cauza unui eveniment de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de  vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);

c)anularea s-a facut din vina turistului.

4.7. In situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale sunt din vina agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.

4.8.Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia conform prevederilor din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta  echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

4.9. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare,precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

4.10.Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice.

4.11. In cazul in care turistul a produs daune sau stricaciuni unitatii de cazare, va plati catre acestea contravaloarea pagubei produse, Agentia nefiind raspunzatoare.

4.12. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agentiei la rezervare (ex.: nume prenume, data nasterii, nr. pasaport, domiciliu etc.), pentru valabilitatea documentelor personale (pasaport valabil minim 6 luni de la data intoarcerii) si pentru eventualele prejudicii cauzate in urma informatiilor eronate. 

Turistul se obliga sa respecte prevederile legale cu privire la regimul pasapoartelor, al vizelor, de vama, asigurare de sanatate, etc, precum si prevederile legale privind conditiile de intrare, sedere, iesire  in/din tarile incluse in excursiile la care participa.

Prejudiciile materiale si morale cauzate din necunoasterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. In cazul in care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate sa 

participe la calatoria turistica, Agentia este exonerata de raspundere si nu poate fi obligata la restituirea sumelor de bani platite de catre turist. In cazul in care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractata, nu este indreptatit la despagubiri. 

Turistul raspunde pentru siguranta propriilor bagaje.

4.13. Turistul are obligatia sa respecte toate prevederile, conform informatiilor generale prezentate in scris sau verbal de catre Agentie. Turistul se obliga sa respecte toate regulile impuse de compania aeriana pe durata zborului. 

Agentia nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele taxe pentru excedent de bagaj.

4.14.In cazul solicitarilor de partaj in dubla, in cazul in care Agentia nu gaseste partaj, turistul este obligat sa achite suplimentul pentru camera single sau are optiunea sa se retraga.

4.15.Turistul are obligatia sa se intereseze despre orarele de zbor aferente calatoriei in cauza inainte de contractarea acestora. Prin comandarea calatoriei si semnarea contractului, Turistul afirma ca a luat la cunostinta si a acceptat orarul de zbor; dupa confirmarea rezervarii nu poate

cere renuntare fara penalizare, reducere de pret sau alte reduceri pe motivul necunoasterii orarului de zbor. In aceste cazuri renuntarea sau modificarea sejurului se face conform conditiilor de renuntare/modificare din prezentul contract.

Prin semnarea contractului sau prin rezervarea pachetului turistic, turistul declara faptul ca a luat la  cunostinta si accepta toate conditiile de calatorie prevazute in oferta.

      V. Asigurari

Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei EXPEDIO TRAVEL AND BEYOND la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.

Conditiile de despagubire nu tin de Agentia de Turism.

      VI. Renuntari, penalizari, despagubiri

6.1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice (de tip sejur) care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari in functie de fiecare pachet turistic in parte. Turistul are obligatia de a solicita aceasta informatie Agentiei.

Daca Turistul anuleaza inainte de plecare sau nu se prezinta/intarzie la program, daca turistul nu este lasat sa treaca la una din frontiere din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei, acesta nu isi poate recupera suma achitata (penalizari 100%). 

Daca turistul nu respecta conditiile de vanzare ale Agentiei; daca prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport; nu achita excursia in termenele stabilite, Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, indiferent de data la care se face renuntarea la servicii.

In cazul renuntarii la pachetele de servicii turistice de tip city break, penalizarile pot fi de pana la 100% indiferent de momentul anularii. Pentru pachetele turistice  care includ bilete de avion (daca renuntarea se face dupa ce biletele de avion au fost emise, indiferent de numarul de zile ramase pana la momentul plecarii), contravaloarea biletelor de avion este nerambursabila!

6.2 In cazul croazierelor navale penalizarile sunt dupa cum urmeaza:

a) cu valoarea avansulului solicitat in momentul semnarii contractului,daca renuntarea se face cu mai mult de 77 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 70% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 77-29 de zile inainte de data plecarii;

c) 85% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 28-6 de zile inainte de data plecarii;

d) 90% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 6 zile inainte de plecare;

e) 100% din pretul pachetului de servicii, pentru neimbarcare.

Aceste procentaje pot suferi modificari in functie de fiecare oferta in parte. Turistul are obligatia de a solicita Agentiei aceste informatii.

6.3.Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.4.In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

6.7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.8.Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi pretul pachetului de servicii turistice prevazut in contract.

6.9.In cazul transportului aerian, deteriorarea sau pierderea bagajului nu este imputabila agentiei de turism, ci companiei aeriene. Solicitarile pentru recuperarea bagajului pierdut si pentru eventualele despagubiri se vor adresa direct companiei aeriene care a efectuat transportul.

6.10. Se considera zile lucratoare ale agentiei  EXPEDIO TRAVEL AND BEYOND orele 09-18:00 (luni-vineri). Rezervarile sau anularile transmise in afara zilelor lucratoare sau in afara orarului de functinare a agentie se vor considera primite in prima zi lucratoare dupa ce au fost transmise.

      VII. Reclamatii

7.1.In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

7.2.Agentia, touroperatorul, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii.

In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

      VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a)voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie,bonul de comanda, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

c)cataloagele, ofertele agentiei, website . Tarifele prezentate in acestea pot fi modificate de Agentie fara notificare prealabila, ele devenind ferme doar in momentul in care se primeste confirmarea scrisa de la touroperator.

      IX. Dispozitii finale

9.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

9.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

9.3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant, website,e-mail sau alt inscris daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

9.4. Agentia, Operator de date cu caracter personal nr. 35457, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin acest document in urmatoarele scopuri: 

-gestiune economica financiara si administrativa; oferirea de servicii hoteliere si de turism; ------ - -oferirea  de servicii de asigurari si reasigurari; reclama, marketing si publicitate. 

Datele vor fi dezvaluite doar departamentelor interne ale Expedio Travel And Beyond SRL  si furnizorilor nostri care asigura serviciile solicitate de catre dvs.. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii  individuale. 

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, caz in care prezentul contract nu va putea fi dus la bun sfarsit si se reziliaza conform cap.VI.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata trimisa cu confirmare de primire in atentia EXPEDIO TRAVEL AND BEYOND, Calea Vitan 23C, sector 3. 

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra vor fi transferate in strainatate, in vederea oferirii serviciilor solicitate daca furnizorul nostru pentru aceste servicii are sediul in tara respectiva.

Turistul reprezentant pe proprie raspundere declar ca reprezint cu puteri depline in conditiile  prezentului contract toti turistii inscrisi in bonul de comanda si semnez prezenta atat in numele meu cat si in numele acestora.

Agentia EXPEDIO TRAVEL AND BEYOND                                    Turistul

              Reprezentant agentie: